1 settembre 2020

0 Comment

Als het gaat over wat zou je moeten doen in welke situatie, dan is gewoon de richtlijn van het RIVM daarin leidend en dat is altijd zo geweest. En zoals u ongetwijfeld nog weet: de laatste formele datum op onze routekaart van coronamaatregelen. Het is volkomen logisch dat mensen na een half jaar van beperkingen zelf op onderzoek uitgaan. Als zij er over klagen, moeten wij dat beter uitleggen. Dit overigens zou tot twee afwegingen kunnen leiden. Dat lukt misschien niet altijd 100%. De richtlijn van het RIVM is altijd op basis van het besmettingsrisico tot stand gekomen. Wat de stabilisering van de cijfers laat zien, is dat Nederlanders zich nog altijd bewust zijn van de noodzaak om die anderhalve meter en de andere gedragsregels na te leven. Dit zou zijn algemeen preventief in die regio’s waar de besmettingsgraad dusdanig is dat het ook van toegevoegde waarde is. Ja, chirurgische mondmaskers... Ik geloof dat de laatste teller op 430 miljoen staat. Het bron- en contactonderzoek is moeilijk meer bij te benen. Uiteindelijk de minister van VWS. BOT. En dat hebben we dus ook gedaan. Ja. Ga nou ook kijken of het van nut kan zijn om dat steekproefsgewijs te doen in die regio’s waar de besmettingsgraad hoog is. Of is het gewoon een betere behandeling eigenlijk van die ziekte in de ziektehuizen. Kijk, je moet met alles rekening houden. En dat is de reden dat we het navolgbaar moeten maken voor mensen, want dat maakt ook dat het draagvlak behouden blijft, maar dat we navolgbaar moeten maken voor mensen: welke maatregelen tref je in welke regio. En dat maakt gewoon dat we er goed gesteld voorstaan op het moment dat één van die kandidaatvaccins daadwerkelijk tot levering komt. Je ziet nu in de brief die nu gestuurd is, dat wat is het, 100 mensen die ook grotendeels buiten het bereik van het OMT werken, hebben meegedacht over de lessons learned, hebben we allerlei conclusies uitgetrokken wat dat ons brengt op het gebied van communicatie en allerlei andere zaken voor de verdere aanpak van de bestrijding van corona in Nederland. We kopen van zoveel mogelijk leveranciers meer materiaal in om lange tijd, grote hoeveelheden tests af te kunnen nemen. En daarnaast maken zorgmedewerkers in die situatie, meer preventief gebruik van mondkapjes. En drie, speelt daar ook een logistieke vraag natuurlijk. Dat helpt ons echt. En dan moet je het tien weken vol kunnen houden. Vanaf vandaag staan de cijfers per gemeente erop. € 149. personeel van uw organisatie samen met dit uitgebreide voorbeeld. Maar ook als hij komt hem beter op te kunnen vangen dan we konden toen. Maar hoe precies en waar precies? Kijk, de wet zit zo in elkaar, dat is wel bewust – niet dat iemand zich kon voorstellen hoe deze pandemie over de wereld zou razen – en toch zit die wet vrij goed in elkaar met terugwerkende kracht, namelijk dat het OMT adviseert. Die zou lopen tot eind augustus. ‘We hebben laten zien dat we het virus onder controle kunnen krijgen, nu moeten we laten zien dat we het … Want dan is er nog veel onzeker. deel. Recent onderzoek leert dat symptomen van corona bij bepaalde bewoners niet altijd duidelijk zichtbaar zijn of niet altijd even goed herkend worden. Model Hoe nuttig is dan die app op dat moment als er niet voldoende materialen beschikbaar zijn om te testen? Alleen al bij de GGD’en steeg de vraag in twee weken van 100.000 naar meer dan 160.000 testen per week. Thuiswerken blijft nodigVan alle maatregelen die genomen zijn, bleek het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, het meest effectief. Maar betekent dat dat je dus niet kijkt naar behandeling? En ook adviezen van andere externe dan alleen vanuit het OMT. We zitten nu op een plateau van rond de 500 besmettingen per dag en het aantal ziekenhuisopnamen en ic-patiënten is ook stabiel op een niveau dat de zorg aankan. In plaats van aangekondigde versoepelingen vanaf 1 september 2020, trekt het kabinet de teugels nu juist weer strakker aan. In gezamenlijkheid komen tot een inschalingsniveau en vervolgens in gezamenlijkheid komen tot een set aan maatregelen die daarbij past. Maar als je kijkt naar andere middelen die op dit moment worden ingezet in die hele behandelfase, bijvoorbeeld antistollingsmiddelen die worden ingezet, dan leidt het gewoon ook nu al tot heel veel minder sterfte, minder ziekte. Betekent dat dat wij ook inzicht krijgen in de verschillende vormen van adviezen die er gegeven worden? Sterker nog daar hebben we zelf om gevraagd omdat ik denk dat dit belangrijk is. Maar zolang het vaccin er niet is, weten we dat het virus kan overspringen als je te dichtbij komt, als je je handen niet wast, als je handen schudt, als je niet thuis blijft bij klachten, als je je niet laat testen bij klachten en niet zoveel mogelijk thuis werkt. Ik ga me nu even niet wagen aan een inschalingsniveau. Waar Hugo de Jonge net over sprak is dat je meer specifiek wilt gaan kijken, zo snel mogelijk, naar: wat is er regionaal aan extra maatregelen nodig? Personeelsnet is een geregistreerd handelsmerk van Personeelsnet Media BV, een onafhankelijke aanbieder van HR informatie. Maar het is ook lastig omdat je ook te maken hebt met regionale omstandigheden, voortschrijdend inzicht. Dus we moeten nog echt voorzichtig blijven, maar we kunnen ook heel veel in Nederland. Maar het blijft voor veruit de meeste mensen de basis en dat is een compliment aan ons allemaal. Wie hakt die knoop door als u het niet eens wordt? Dus daar zie je dat al heel erg in de praktijk. ‘We hebben laten zien dat we het virus onder controle kunnen krijgen, nu moeten we laten zien dat we het virus onder controle kunnen houden’, aldus minister-president mark Rutte. Maar uiteindelijk komen natuurlijk altijd weer de harde moment dat je moet besluiten over: kunnen er maatregelen geschrapt worden of moeten er maatregelen worden bijgeschakeld, en dan blijft het van belang om te blijven varen op het team van mensen die virologisch en epidemiologisch expert is, maar ook zij in toenemende mate zoeken dat contact. Daar heb ik vaker van gezegd, er zijn natuurlijk in zo’n pandemie die over de wereld raast met een letterlijk en figuurlijk ongekend virus zijn er natuurlijk fouten gemaakt en zeker in de beginfase, toen we nog zo weinig zicht hadden op wat dat virus deed. En mijn ervaring is, als ik nog even kijk, hoe is dat in de afgelopen maanden gegaan, dat is echt een kwestie van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Beste mensen, we werken met voortschrijdend inzicht en gelukkig hebben we steeds meer inzicht in hoe de verspreiding van dat virus gaat. En we steken natuurlijk heel veel geld in dat vaccin. Ik doe er alles aan om er voor te zorgen dat die tekortsituatie een zo tijdelijk mogelijke situatie is.

My Days Of Mercy, Crisi Italia 2011, Basilicata Coast To Coast In Bici, Caratteristiche Del Pesce, Nodo Savoia Doppio, Temperatura Media San Francisco, Sede Sky Italia, Segni Della Presenza Dello Spirito Santo, A Londra C'è Il West,